Termeni și condiții

Termeni si conditii pentru utilizarea www.sapreparamsavuros.ro

Acești termeni şi condiții guvernează utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web; Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceşti termeni şi condiţii în totalitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau orice parte a acestor termeni şi condiţii, nu trebuie să utilizați acest site.

În utilizarea acestui site se consideră că aţi citit și aţi fost de acord cu următorii termeni și condiții:

Site-ul este administrat de catre Lesaffre Romania

Acest site este oferit in forma in care se prezinta la accesarea sa de catre utilizatori, fara nici un fel de alte garantii. Lesaffre Romnia nu este si nu poate fi facut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui site sau ale continutului sau.

www.sapreparasavuros.ro este un site realizat si in colaborare cu unele publicatii traditionale sau online internationale. Drepturile de autor apartin publicatiilor din care sunt preluate (in cazul in care articolele sunt preluate din anumite publicatii), iar orice plangere sau reclamatie, privind caracterul actual, complet sau privind corectitudinea acestor informatii va fi directionata catre publicatia care detine dreptul de autor.

Acesti termeni si conditii se pot modifica din timp in timp. Veti fi notificat ori de cate ori se produc modificari ale termenilor si conditiilor website-ului.

Declarația de Confidențialitate
Ne angajăm să vă protejăm intimitatea. Angajaţii autorizaţi din cadrul companiei în baza nevoii de a ştiutilizează orice informaţie colectată numai de la clienţi persoane fizice. Vom revizui în mod constant sistemele si datele noastre pentru a asigura cele mai bune servicii pentru clienții noștri. Parlamentul a creat infracțiuni specifice pentru acțiuni neautorizate împotriva sistemelor informatice și a datelor. Vom investiga orice astfel de acțiuni în vederea urmăririi și / sau luării de acţiuni civile pentru a recupera daunele împotriva celor responsabili.


Confidențialitatea

Suntem înregistraţi în conformitate cu Legea privind protecția datelor din Romania și, ca atare, orice informație referitoare la Client si la Datele Clientului ar putea fi transmise către terți. Totuşi, înregistrările Clientului suntsunt considerate ca fiind confidențiale și, prin urmare, nu vor fi divulgate unei terțe părți, alta decât Lesaffre Romania, decat dacă se cere legal să se procedeze aşa de către autoritățile competente.

Nu vom vinde, împărţi sau închiria informaţiile dumneavoastră personale unei terțe părți sau să utilizămadresa dvs. de email pentru mailuri nesolicitate. Orice e-mailuri trimise de această companie vor fi legate numai de furnizarea de servicii şi produse convenite.

Excluderi şi Limitări
Informațiile de pe acest site sunt furnizate pe o bază „ca atare”. În măsura maximă permisă de lege, aceasta firmă:

  • exclude toate reprezentările și garanțiile referitoare la acest site și conținutul său sau care sunt sau ar putea fi furnizate de către afiliaţi sau orice terţe părţi, inclusiv în ceea ce privește orice inexactitate sau omisiune din acest site și / sau documentele Companiei; și
  • exclude toate răspunderile pentru daune ce apar din sau în legătură cu utilizarea dvs. a acestui site. Aceastainclude, fără limitare, pierderile directe, pierderea afacerii sau profiturilor (indiferent dacă au fost sau nu previzibile, astfel de profituri, apărute în desfășurarea normală a lucrurilor sau dacă ați sfătuit această Companie de posibilitatea unei astfel de pierderi potențiale), daune cauzate de computerul dvs., software-ului, sistemelor şi programelor şi datelor acestora sau orice alte daune directe sau indirecte, pe cale de consecință și incidentale.

Aceasta companie nu exclude totuși o responsabilitate pentru deces sau vătămare corporală cauzate de neglijent sa. Excluderile de mai sus și limitările se aplică numai în măsura permisă de lege. Nici unul dintre drepturile dvs. statutare de consumator nu sunt afectate..

Cookies
La fel cum sunt majoritatea site-urilor interactive, acest site al Companiei [sau ISP] folosește cookies pentru a ne permite nouă să extragem detaliile utilizatorului pentru fiecare vizită. Cookies sunt folosite în anumite zone ale site-ului nostru pentru a permite funcționalitatea acestor arii şi utilizarea de către acele persoane care le vizitează. Unii dintre partenerii noştri afiliaţi s-ar putea să folosească de asemenea cookies.

Legături dinspre acest site
Noi nu monitorizăm şi nu analizăm conţinutul site-urilor altor părţi care sunt legate dinspre acest site. Opiniile exprimate sau materialul ce apare pe astfel de site-uri nu sunt în mod necesar împărtăşite sau susţinute de noi şi noi nu ar trebui să fim consideraţi editor unei astfel de opinii sau material. Vă rugăm să aveţi în vedere că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate şi nici pentru conținutul acestor site-uri. Încurajam utilizatorii noştri sa fie conștienți atunci când părăsesc site-ul nostru si sa citească declaraţiile de confidențialitate ale acestor site-uri. Trebuie să evaluați securitatea şiveridicitate oricărui alt site conectat la acest sie sau accesat de către dvs. din acest site, înainte de a dezvălui orice informaţie personală către ei. Această Companie nu va accepta nicio responsabilitate pentru nicio pierdere sau daune în orice manieră indiferent de cauză, ce rezultă din dezvăluirea de către dvs. către terţe părţi a informațiilor personale.

Notificare drepturi de autor
Dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală relevante există pe toate textele legate de serviciile Companiei şi pe întregul conţinut al acestui site.

Drepturile de autor ale celor care distribuie continut prin intermediul siteului nostru, revin Lesaffre Romania.

Utilizarea siteului:

Nu trebuie să:

  • republicați materialul de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
  • vindeţi, închiriaţi sau sub-licenția materialul de pe site;
  • reproduceți, duplicați, copiați sau altfel exploata material de pe acest website pentru un scop comercial;

·Nu trebuie să utilizați acest site în niciun mod care cauzează, sau poate cauza, daune site-ului sau deranjamente în disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în niciun mod care este ilicit, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în legătură cu orice scopuri sau activități ilicite, ilegale, frauduloase sau dăunătoare.

·utilizați acest site pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, folosi, publica sau distribuiniciun fel de material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme, keystroke logger, rootkit sau alte software-uri malițioase.

·desfășuraţi nicio activitate de colectare a datelor sistematică sau automată (inclusiv, fără a se limita la scraping, data mining, extragerea datelor şi colectarea de date), pe sau în legătură cu acest site fără acordul expres scris a Lesaffre Romania.

·utilizaţi acest site web pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate. ]

·utilizaţi acest site web pentru scopuri legate de marketing fără acordul expres scris a Lesaffre Romania

Acces restricționat

Accesul la anumite zone ale acestui site este restricționat.Lesaffre Romania îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la acest site, sau chiar la întregul site, la propria sa discreție.

În cazul în care Lesaffre Romaniavă furnizează un nume de utilizator şi o parolă care vă permit să accesați zone restricționate de pe acest site sau un alt conţinut ori serviciu, trebuie să vă asiguraţi că numele de utilizator şi parola rămân confidențiale.

Lesaffre Romania poate să dezactiveze numele dumneavoastră de utilizator şi parola în orice moment, la discreția sa exclusivă, fără vreo notificare sau explicație.

Conținutul utilizatorului

În termenii şi condiţiile de utilizare, „conţinutul dumneavoastră” înseamnă materialul (inclusiv, fără a se limita la text, imagini, materiale audio, materiale video şi materiale audio-vizuale) pe care îl trimiteţi la site-ul nostru, indiferent de scop.

Acordaţi Lesaffre Romania o licenţă globală, irevocabilă, neexclusivă, fără redevenţe pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce şi distribui conţinutul dumneavoastră pe orice suport media existent sau viitor. De asemenea, acordaţi Lesaffre Romania dreptul de a sublicenția aceste drepturi şi dreptul de a intenta o acţiune pentru încălcarea acestor drepturi.

Conţinutul dumneavoastră nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei terţe părţi şi nu trebuie să fie capabil să dea naştere la o acţiune în justiţie, indiferent dacă este împotriva dumneavoastră sau împotriva Lesaffre Romania sau împotriva unei terțe părţi (în fiecare situație, în baza oricărei legi aplicabile).

Nu trebuie să încărcați pe site niciun conţinut care este sau a fost vreodată, potenţial sau efectiv, obiectul unor proceduri legale sau a altor plângeri similare.

Lesaffre Romaniaîşi rezervă dreptul de a edita sau de a şterge orice material trimis pe acest site, sau stocat pe serverele Lesaffre Romania, sau găzduit sau publicat pe acest site.

Lipsa garanțiilor

Acest site este oferit “așa cum este” fără nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită.Lesaffre Romania nu face nicio declarație şi nu oferă nicio garanție în legătură cu acest site sau cu informația și materialele oferite pe acest site.

Fără a aduce atingere la generalitatea paragrafului anterior, Lesaffre Romania nu garantează că:

lacest site va fi disponibil în permanență, sau disponibil pentru toți

linformația de pe acest site este completă, adevărată, precisă sau nu induce în eroare.

Nimic de pe acest site nu constituie și nu este destinat a se constitui în sfaturi de orice fel.

Limitări de răspundere

Lesaffre Romania nu va fi responsabilă faţă de dumneavoastră:

  • pentru orice pierdere indirectă, specială sau consecvenţială;
  • pentru orice pierderi comerciale, pierderi de încasări, venituri, profituri sau economii anticipate, pierderi de contracte sau de relaţii de afaceri, pierderi de reputaţie sau de fond comercial, sau pierdere sau corupere de informaţii sau date.

Aceste limitări de răspundere se aplică chiar dacă Lesaffre Romania a fost informată expres cu privire la pierderea potențială.

Caracterul rezonabil

Prin utilizarea site-ului, sunteţi de acord că excluderile şi limitările de răspundere stabilite în acest disclaimer de site sunt rezonabile.

Dacă nu consideraţi că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizaţi acest site.

Asigurare

Prin prezenta asiguraţi Lesaffre Romania şi vă obligați să mențineți protejată compania Lesaffre Romania de orice pierderi, daune, costuri, răspunderi şi cheltuieli (inclusiv, fără a se limita la taxe juridice şi orice sume plătite de Lesaffre Romania unei terţe părţi pentru lichidarea unei plângeri sau dispute la sugestia consilierilor juridici ai Lesaffre Romania) înregistrate sau suportate de Lesaffre Romania, care decurg din încălcarea de către dumneavoastră a oricărei prevederi din termenii şi condiţiile din prezenta [sau care decurg din orice plângere potrivit căreia aţi încălcat o prevedere din acești termeni şi condiţii].

Încălcări ale termenilor şi condițiilor din prezenta

Fără a afecta celelalte drepturi ale Lesaffre Romania în baza acestor termeni şi condiţii, dacă încălcaţi termenii şi condiţiile în vreun fel, Lesaffre Romania poate lua orice acţiune pe care o consideră potrivită pentru a lua atitudine faţă de încălcare, inclusiv suspendarea accesului dumneavoastră la site, interzicerea accesării de către dumneavoastră a site-ului, blocarea accesului la site a calculatoarelor care folosesc adresa dumneavoastră de IP, contactarea furnizorului dumneavoastră de servicii de Internet pentru a-i solicita să vă blocheze accesul la site şi/sau intentarea unui proces împotriva dumneavoastră.

Cesiune

Lesaffre Romaniapoate transfera, subcontracta sau gestiona în alt fel drepturile şi/sau obligațiile care îi revin în baza acestor termeni şi condiţii fără a vă notifica sau a obţine acordul dumneavoastră.

Nu vă puteţi transfera, subcontracta sau gestiona în vreun alt fel drepturile şi/sau obligațiile care vă revin în baza acestor termeni şi condiţii.

Detaliile Lesaffre Romania

S.C. Lesaffre Romania S.R.L.

Sediul Social: Otopeni, str. Drumul Garii Otopeni, nr.66-68, judetul Ilfov

Cod Unic de Inregistare: Ro11478044

Numar registrul comertului: J23/246/2002

Puteți contacta Lesaffre Romania prin email la adresa: contact@lesaffre.ro